Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Α. Γενικοί Όροι

1. Η Ιστοσελίδα και τα επιμέρους στοιχεία αυτής (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά κλπ) προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικός δικαιούχος των οποίων είναι η ιστοσελίδα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, κατ’ αίτηση διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

2. Το όνομα χώρου wildremedyherbs.com, η φράση «wildremedyherbs» και το λογότυπο «wildremedyherbs» αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από τις διατάξεις για τα domain names και τα διακριτικά γνωρίσματα αντίστοιχα.

3. Η Ιστοσελίδα πιθανόν να συνδέεται με άλλες μέσω υπερσυνδέσμων. Η Εταιρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι εργαζόμενοί της δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από την επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα. Επισκέπτες που μεταβαίνουν σε συνδεόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες, το πράττουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Ειδικότερα η Εταιρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι εργαζόμενοί της δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από επικοινωνία ή εμπορική συναλλαγή με ιστοσελίδες τρίτων, που συνδέονται μέσω υπερσυνδέσμου με την Ιστοσελίδα.

4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ιστοσελίδα ή μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα της Ιστοσελίδας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο παράνομη ή επιβλαβής ή σχετίζεται με παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα ή σκοπό.

5. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που συνιστά ή συνδέεται με λογισμικό spyware, ιό υπολογιστή, Trojan horse και εν γένει με κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της wildremedyherbs.com για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό ή που να αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, να δείχνει εμπάθεια, ή να εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, να δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δε δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της wildremedyherbs.com και τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα να παραβαίνει την ισχύουσα Κυπριακή και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, να δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6. Απαγορεύεται το scraping, data mining, data extraction και data harvesting από την Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

7. Η wildremedyherbs.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

8 H wildremedyherbs δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.wildremedyherbs.com όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή που έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας.

9. Σε καμία περίπτωση η wildremedyherbs.com δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρηματικής ικανοποίησης, κ.τ.λ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

10. Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της wildremedyherbs.com. To πλήρες περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της wildremedyherbs.com και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της wildremedyherbs.com ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη wildremedyherbs.com καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της wildremedyherbs.com ή/και του ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους Κυπριακούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της wildremedyherbs.com δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

11. Η wildremedyherbs.com λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά τους στοιχεία και τις συναλλαγές τους, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

12. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τις νέες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.τ.λ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των σχετικών νόμων για την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης /Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα  νομοθετικά άρθρα.

13. Σύμφωνα με τα νομικά πλαίσια της εταιρείας G. V. ELLINAS HERBS LTD μιας εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Νόμους της Κύπρου με αριθμό μητρώου 405711 και καταχωρημένη διεύθυνση Καρπενησίου Ν10, Τ.Κ. 6037 Λάρνακα, Κύπρος, η ιστοσελίδα www.wildremedyherbs.com υπάγεται κάτω από την αποκλειστική ευθύνη και τον έλεγχο της επιχείρησης. Στην εν λόγω ιστοσελίδα, προσφέρονται προϊόντα και παρασκευάσματα βοτάνων προς πώληση στην Κύπρο και το Εξωτερικό. Η επιχείρηση τηρεί όλες τις απαιτήσεις και τους νομικούς κανόνες που ισχύουν για την πώληση προϊόντων και παρασκευασμάτων βοτάνων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί απορρήτου και των κανονιστικών απαιτήσεων για την προστασία των καταναλωτών. H wildremedyherbs.com, καθώς και οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος φορέας όπως για παράδειγμα (συντάκτης άρθρων ή παραγωγός και δημιουργός προϊόντων κ.α)  δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αρνητικές συνέπειες ή απώλειες τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας μας, ή των προϊόντων μας μέσα από την παράβλεψη, ή και λανθασμένη χρήση των κανόνων ασφάλειας και προφύλαξης που προαναφέρονται σε κάθε προϊόν. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα διατίθεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, και θεωρείτε αυστηρά απαραίτητη η συμβουλή του Προσωπικού σας Ιατρού, σε συνδυασμό με Ειδικό Βοτανολόγο, πριν από τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, και για οποιονδήποτε λόγο.

14. Αγοράζοντας προϊόντα από το ηλεκτρονικό κατάστημα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης μας και ότι η wildremedyherbs.com δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχών παρενέργειες στον οργανισμό σας.

15. H wildremedyherbs.com κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δε θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

16.Η διοίκηση δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι διαρκώς προσβάσιμη ούτε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή είναι πάντοτε επικαιροποιημένες.

17.Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν την ευθύνη πρόσβασης σε αυτή και βαρύνονται με την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς που συνδέονται με την πρόσβαση και παραμονή σε αυτή (π.χ. χρεώσεις από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου).

18.Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Αποδοχή όρων

“Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.wildremedyherbs.com, σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με την τρέχουσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους παραπάνω όρους χρήσης.”

** Αριθμός Τηλεφώνου Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401 /  Αριθμός υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης: 112.