Άσθμα (Βρογχικό Άσθμα)

Είναι μια χρόνια πάθηση του αναπνευστικού που οφείλεται σε αυξημένη αντίδραση –υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων σε διάφορα ερεθίσματα με αποτέλεσμα στένωση των βρόγχων και μείωση της ροής του αέρα που πηγαίνει στους πνεύμονες.

Showing all 4 results