Έμβρυο (Βοηθά στην Πρόληψη της Αποβολής Εμβρύου)

Η ρύθμιση χρόνιων νοσημάτων που αντιμετωπίζει η γυναίκα, μπορούν να βοηθήσουν τόσο στη θεραπεία όσο και στην πρόληψη μιας απειλούμενης αποβολής.