Ίλιγγος

Πρόκειται στην ουσία για την ψευδή αίσθηση ότι κάποιος ή τα αντικείμενα γύρω του κινούνται, τη στιγμή που κάτι τέτοιο δε συμβαίνει.

Showing all 4 results