Αίμα (Κυκλοφορία του Αίματος)

Το αίμα ρέει μέσα στο δίκτυο των αγγείων (αρτηρίες και φλέβες), ενώ η καρδιά αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή ροή του αίματος στα αγγεία λειτουργώντας ως αντλία. Η ανεπαρκής σωματική άσκηση, το κάπνισμα, η υπέρταση, η μη ισορροπημένη διατροφή ή ακόμη και η εγκυμοσύνη, επίσης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα κυκλοφορίας, συχνά περιλαμβάνονται και κληρονομικά αίτια.

Showing all 17 results