Αεροφαγία

Είναι μια πεπτική διαταραχή που προκύπτει από τη λήψη υπερβολικού αέρα ενώ τρώτε.

Showing all 5 results