Αιμορραγία

Η έξοδος του αίματος από τα αιμοφόρα αγγεία, μετά από ρήξη τους που συμβαίνει αυτόματα ή εξαιτίας τραυματισμού.

Showing all 11 results