Ακμή

Είναι μια δερματολογική πάθηση και αποτελεί κοινό φαινόμενο κατά την διάρκεια της εφηβείας. Η πάθηση αυτή δημιουργείται από φλεγμονή στους πόρους της επιδερμίδας.

Showing all 23 results