Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία είναι μια θεραπευτική αγωγή που χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία γενικά παρέχεται ως μέρος της θεραπείας του καρκίνου για τον έλεγχο ή τη θανάτωση κακοήθων κυττάρων.

Showing all 3 results