Αναγούλες

Η αναγούλα είναι ένα σύμπτωμα ,όπου έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του “αισθήματος” ναυτίας ή τάση για εμετό.

Showing all 5 results