Αναιμία

Μία διαταραχή στο αίμα, κατά την οποία κυκλοφορεί μικρότερη από τη φυσιολογική μάζα αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα.

Showing all 9 results