Αναπνευστικά Προβλήματα

Κάποια από τα χρόνια αναπνευστικά προβλήματα που αφορούν τις μεγαλύτερες ηλικίες είναι η χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια και το άσθμα. Αυτά τα προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά από συμπτώματα όπως η δύσπνοια, η συμφόρηση στο στήθος, ο βήχας, ο συριγμός και η ρηχή αναπνοή

Showing all 20 results