Αναπνευστική Φλεγμονή

Η χρόνια βρογχίτιδα είναι η φλεγμονή στους σωλήνες του αναπνευστικού που ονομάζονται βρόγχοι. Εξελισσόμενη η φλεγμονή, προκαλεί τον τραυματισμός τους.