Αντιγηραντικές Ιδιότητες

Οι επιστήμονες πιστεύουν πως το πόσο γρήγορα γερνά κανείς οφείλεται μόνο κατά 20% σε γενετικούς παράγοντες, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό οφείλεται στο περιβάλλον.

Showing all 8 results