Ασθένειες (Χρόνιες Ασθένειες)

Χρόνια πάθηση περιγράφεται μία ασθένεια η οποία είναι μόνιμη, προκαλείται από μη αναστρέψιμες παθολογικές μεταβολές, αφήνει στο άτομο ελλείμματα και απαιτεί μακρόχρονη επίβλεψη, παρακολούθηση ή φροντίδα. Οι χρόνιες παθήσεις αποτελούν μία δοκιμασία τόσο για το άτομο που πάσχει όσο και για τα μέλη της οικογένειάς του ακριβώς λόγω της χρονιότητάς τους, αλλά και της αβεβαιότητας για την έκβασή τους.