Άφθες στο Στόμα

Εμφανίζονται αποκλειστικά στο εσωτερικό του στόματος και συχνότερα στα χείλη, στη γλώσσα, κάτω από τη γλώσσα και στα μάγουλα. Οι άφθες είναι πληγές οι οποίες πονάνε πολύ και συχνά υποτροπιάζουν.

Showing all 4 results