Αφροδισιακό

Ένα αφροδισιακό βότανο περιέχει ουσίες που αυξάνουν τη σεξουαλική επιθυμία, τη σεξουαλική έλξη, τη σεξουαλική ευχαρίστηση ή τη σεξουαλική συμπεριφορά.

Showing all 13 results