Βήχα (Ξερόβηχας)

Ξερόβηχας είναι ο βήχας που δεν συνοδεύεται από βλέννες και φλέγματα. Το ότι είναι ξηρός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φλέγματα, αλλά ότι δεν καταφέρνουν να βγουν.