Βήχα

O βήχας αποτελεί ένα αντανακλαστικό, που εκδηλώνεται με επαναλαμβανόμενη εισπνοή και βίαιη εκπνοή, με πίεση του αέρα. Είναι συχνό σύμπτωμα ποικίλων παθήσεων.

Showing all 33 results