Βραχνάδα - Βράχνιαδα

Η βραχνάδα είναι μία κατάσταση κατά την οποία η φωνή του πάσχοντα ακούγεται αλλοιωμένη σε χροιά, με αποτέλεσμα η έντασή της να είναι μειωμένη και η συχνότητά της πιο χαμηλή. Επιπρόσθετα ο ασθενής μπορεί να νιώθει το λαιμό του ερεθισμένο.