Δέρμα (Υγεινή Δέρματος)

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο που έχει ο άνθρωπος και καλύπτει τον ανθρώπινο οργανισμό επίσης είναι το μέρος του σώματος που έρχεται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Το δέρμα αποτελεί έναν εξωτερικό μη ειδικό μηχανισμό άμυνας.

Showing all 30 results