Διάθεση (Απότομες Διακυμάνσεις της Διάθεσης)

Πολλές φορές οι διακυμάνσεις της διάθεσης επηρεάζουν τον ύπνο, τη συμπεριφορά ή άλλες δραστηριότητες που κάνουμε καθημερινά. Οι αιτίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο.

Showing all 5 results