Διάρροια

Η διάρροια είναι η αφόδευση υδαρών ή μαλακών κενώσεων, που γίνεται σε αυξημένη συχνότητα. Τα συμπτώματα της διάρροιας είναι το κοιλιακό άλγος, ο υψηλός πυρετός, το αίμα στα κόπρανα, η ναυτία, το φούσκωμα και η επιτακτική ανάγκη για άμεση αφόδευση.

Showing all 20 results