Διαβήτης 2ου Βαθμού

Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει το άτομο με διαβήτη 2ου Βαθμού, σχετίζονται κυρίως με τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, και περιλαμβάνουν τα κλασικά συμπτώματα της πολυφαγίας και της πολυδιψίας, ξηροστομία, κνησμό, αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων ή μυκητιάσεων. Ωστόσο, ο διαβήτης 2ου Βαθμού, συχνά διαδράμει ασυμπτωματικά για αρκετά χρόνια, καθώς η υπεργλυκαιμία αυξάνεται σταδιακά και μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρή ώστε να εκδηλωθούν τα αντίστοιχα συμπτώματα.