Διαύγεια (Διανοητική Διαύγεια)

Ένα άτομο χρησιμοποιεί τη διάνοιά του για να θέσει και να επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με την επιβίωση και να κατευθύνει τις προσπάθειές του βάσει αυτών των λύσεων.

Showing all 7 results