Ελλειμματική Προσοχή (Συγκέντρωση)

Η ελλειμματική προσοχή είναι μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συγκέντρωση, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση καθημερινών καθηκόντων. Οι άνθρωποι με ελλειμματική προσοχή μπορεί να έχουν προβλήματα με την προσοχή, την οργάνωση, την προθυμία να ολοκληρώσουν καθήκοντα και τον αυτοέλεγχο.