Εμετός

Είναι η απότομη αποβολή γαστρικού περιεχομένου από το στόμα. Προκαλείται από σύσπαση κοιλιακών αλλά και αναπνευστικών μυών, ιδιαίτερα του διαφράγματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ναυτία μπορεί να προηγηθεί του εμέτου.

Showing all 3 results