Ενέργεια (Έλλειψη Ενέργειας)

Τα ανθρώπινα κύτταρα χρειάζονται καθημερινά ενέργεια για την πραγματοποίηση απλών και σύνθετων λειτουργιών. Οι βιοχημικές αντιδράσεις, η αναπνοή, η εξουδετέρωση τοξινών, ιών και μικροβίων, η αποβολή τοξικών ουσιών και καρκινογόνων, η λειτουργία των σύνθετων οργάνων και συστημάτων του σώματος, η λειτουργία της αναπαραγωγής απαιτούν ενέργεια και προϋποθέτουν την ικανότητα απρόσκοπτης διάθεσής της.

Showing all 8 results