Ενζύμα (Επίπεδα Ενζύμων)

Τα αυξημένα ηπατικά ένζυμα μπορούν να προκληθούν από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες και δεν σημαίνουν την υποχρεωτική ύπαρξη ηπατικής βλάβης. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας διατροφής υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ή πρωτεΐνες, αύξησης βάρους, αλλαγής των επιπέδων άσκησης, κατανάλωσης αλκοόλ, ασθένειας – συμπεριλαμβανομένης της ηπατικής νόσου- αλλά και περιβαλλοντολογικών αιτίων

Showing all 4 results