Ζάλη (Νευρικές Ζαλάδες)

Η ζάλη (ζαλάδα) είναι ένας ασαφής όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορα αισθήματα όπως το αίσθημα αστάθειας της κίνησης του σώματος μας. Επίσης χρησιμοποιείτε για να περιγράψει τη διανοητική σύγχυση, τη θόλωση της όρασης, την τάση προς λιποθυμία και τον πονοκέφαλο.

Showing all 10 results