Ηλεκτρολύτες (Ποτάσιο)

Το ποτάσιο είναι ο ηλεκτρολύτης που έχει την ιδιότητα να διατηρεί τα επίπεδα υγρών στο σώμα, μετριάζοντας την αίσθηση κόπωσης και πρηξίματος.