Ιχνοστοιχεία - Χαλκός

Ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο. Βρίσκεται σε όλους τους ιστούς του σώματος και παίζει ρόλο στη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων και στη διατήρηση των νευρικών κυττάρων και του ανοσοποιητικού συστήματος.