Κάλιο

To κάλιο είναι το τρίτο σε αφθονία μέταλλο στο ανθρώπινο σώμα και αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθεια βελτίωσης της υγείας. Ρυθμίζει την ενδοκυττάρια ισορροπία των υγρών στο σώμα.

Showing all 7 results