Κάθαρση

Με τον όρο κάθαρση σημαίνει, απαλλαγή από κάτι ξένο ή βλαβερό.