Καθαρτικό

Eπιτυγχάνει την άμεση και δραστική κένωση του εντέρου.