Καντιντίαση

Η καντιντίαση είναι λοίμωξη από τον μύκητα Candida spp. που προσβάλλει διάφορα σημεία του σώματος