Καπνιστές

Ο καπνός του τσιγάρου είναι τοξικός και περιέχει χιλιάδες επιβλαβείς ουσίες, η εισπνοή των οποίων αποδεδειγμένα είναι επικίνδυνη για τον οργανισμό μας. Εκατομμύρια παιδιά είναι παθητικοί καπνιστές στα σπίτια τους.
Στα παιδιά το παθητικό κάπνισμα είναι ιδιαίτερα βλαβερό για την υγεία τους επειδή οι πνεύμονές τους ακόμη αναπτύσσονται.