Καρκίνος του Πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα αναφέρεται στις κακοήθειες που πηγάζουν από τους αεραγωγούς ή το πνευμονικό παρέγχυμα. Αντιμετωπίζεται πλέον με μεγάλη επιτυχία, λόγω των σημαντικών θεραπευτικών εξελίξεων που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια.