Καρκίνος του Προστάτη

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη είναι η ηλικία, η φυλή (μεγαλύτερος κίνδυνος για τη μαύρη φυλή), το οικογενειακό ιστορικό και η παχυσαρκία. Αν ανιχνευθεί εγκαίρως έχει πολύ καλές προοπτικές αποτελεσματικής θεραπείας.

Showing all 4 results