Ελεύθερες Ρίζες (Προστασία κατά των Ελεύθερων Ριζών)

Σε φυσιολογικές ποσότητες μας προστατεύουν από ιούς, παράσιτα και μικρόβια. Όταν όμως οι ενώσεις αυτές υπερβούν ένα «όριο ασφαλείας» στον οργανισμό αρχίζουν να προκαλούν προβλήματα επηρεάζοντας τα λιπίδια, τις πρωτεΐνες και το DNA.

Showing all 4 results