Κοιλιά

Η κοιλιά εμπεριέχει το μεγαλύτερο τμήμα του γαστρεντερικού συστήματος και μέρος του ουροποιητικού συστήματος. Τα τοιχώματα της κοιλιάς είναι μυϊκά, με το διάφραγμα να αποτελεί το άνω άκρο και οι μύες της πυέλου το κάτω.