Κούραση Ψυχική

Όταν ένα άτομο υποφέρει από ψυχολογική εξάντληση, η κούραση του είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια και ένταση και δεν εξαφανίζεται μέσω της ξεκούρασης. Επίσης, έχει αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής του ατόμου που την βιώνει επηρεάζοντας την απόδοση του σε καθημερινές δραστηριότητες. Ακόμη, ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που υποφέρει από ψυχολογική εξουθένωση, μειώνει την συμμετοχή του σε προηγούμενες δραστηριότητες του, κοιμάται περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/ και περνάει περισσότερο χρόνο στο κρεβάτι προσπαθώντας να ξεκουραστεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Showing all 7 results