Κύτταρα (Νέα Πλασματικά Κύτταρα)

Το νεόπλασμα (από την αρχαία ελληνική λέξη νέο + πλάσμα, “δημιούργημα”) είναι μια ανώμαλη μάζα ιστού που είναι αποτέλεσμα της νεοπλασίας. Η νεοπλασία χαρακτηρίζεται από τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό των κυττάρων.