Λευκόρροια

Λευκόρροια είναι η βλεννώδης κολπική έκκριση που μπορεί να προέρχεται από λοίμωξη του κόλπου,του τραχήλου, της μήτρας και πολύ σπάνια από τις σάλπιγγες.