Λοιμώξεις

Οι λοιμώξεις μπορούν να προκληθούν από έναν μεγάλο αριθμό παθογόνων μικροοργανισμών, στις περισσότερες των περιπτώσεων από παθογόνα βακτήρια ή ιοί, καθώς και από άλλους τύπους παθογόνων.