Μάτια (Μολυνσή Ματιών)

Μια λοίμωξη των ματιών είναι μια βακτηριακή ή ιογενή λοίμωξη του οφθαλμού ή του ιστού που περιβάλλει άμεσα το μάτι.