Μάτια (Οπτικό Νεύρο)

Το οπτικό νεύρο είναι σημαντικό κρανιακό νεύρο. Η πορεία του είναι από τον οφθαλμικό βολβό προς τον εγκέφαλο που αποτελούνται από 1 εκατομμύριο ίνες και χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα