Μάτια (Φλεγμονή Ματιών)

Υπάρχουν πολλά είδη φλεγμονών που μπορεί να προσβάλλουν τα μάτια μας, αλλά με τη σωστή ιατρική επίβληψη μπορούν να αντιμετωπιστούν. Μια πλήρης οφθαλμολογική εξέταση είναι εξαιρετικά σημαντική όταν εμφανιστούν συμπτώματα.