Μέταλλα (Απόρειψη των Βαρέων Ανθυγεινών Μετάλλων)

Τα βαρέα μέταλλα εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματός από την κατανάλωση εκτρεφόμενων ψαριών, μολυσμένα νερά, οδοντικά σφραγίσματα και οικιακά προϊόντα. Επίσης χημικές ουσίες στο πλαίσιο εφαρμογής θεραπειών όπως δυνατές χημειοθεραπείες, εμβόλια κ.λ.π