Μεταβολισμό

Ο μεταβολισμός μας με απλά λόγια είναι όλες οι χημικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρο μέσα στο σώμα μας. Το σύνολο αυτών των λειτουργιών για να γίνουν απαιτούν ενέργεια.

Showing all 8 results